Koneyrittäjien liiton kilta

  • jäsenrekisteri
  • kalustorekisteri
  • käyttäjiä 16 jäsenyhdistyksessä
  • integraatio tapahtumanhallintaan, ekstranetiin myyntireskontraan, datapankkiin ja lehtitilausrekisteriin
  • ansiomerkit
  • jäsenlaskut

Kehätiedon ensimmäinen rekisteriasiakas Koneyrittäjien liitto palasi käyttämään uusiutunutta Kilta-toiminnanohjausjärjestelmää. Projekti sujui hyvin kitkattoman yhteistyön ja kommunikaation ansiosta.

Elettiin 90-luvun loppupuolta, kun tuohon aikaan PC:n käyttökoulutuksia tuottava Kehätieto sai ensimmäisen jäsenrekisterin toteuttaakseen. Koneyrittäjien liiton rekisteristä sai alkunsa nykyinen Kilta-toiminnanohjausjärjestelmä.

Välillä Koneyrittäjien käytössä oli toinen jäsenrekisteri, joka vanheni vuonna 2018. Heräsi tarve kilpailuttaa ja laajentaa järjestelmää.

- Kilta oli laadukkain ja turvallinen valinta, mistä olimme valmiit maksamaan jopa vähän enemmän, IT-asiantuntija Ilkka Savilampi perustelee Koneyrittäjien liiton valintaa.

Kitkaton yhteistyö

Hän kertoo olevansa erityisen tyytyväinen Kehätiedon projektin johtoon ja sujuvaan kommunikaatioon niin it-puolen kuin ei-teknisten henkilöiden kanssa.

- Kehätiedolla oli ymmärrystä tapaamme puhua kohtaan. He kykenivät näkemään muutostarpeet, joita Kiltan perusversioon oli meitä varten tehtävä. Vaikka ongelmiakin on tullut vastaan, ne on saatu ratkaistua. Tarvittaessa kiireellisetkin asiat ovat hoituneet nopeasti.

Koska Koneyrittäjien liiton edellisen jäsenrekisterin tuki loppui, heillä osataan arvostaa yhteistyön jatkuvuutta.

- Tuki kehittämiselle ei ole kadonnut. Myös projektin valmistumisen jälkeen huomattuihin muutostarpeisiin on vastattu, Ilkka kiittelee.

Loogisuutta datan järjestelyyn

Kilta-järjestelmään luotiin useita rajapintoja liiton ja siihen kuuluvan Finnmetko oy:n omiin järjestelmiin. Tietokantayhteyksistä tehtiin mahdollisimman avoimet, jotta pääsy tietojen muokkaamiseen säilyy omissa käsissä.

Ilkan mukaan Kiltaan siirtyminen on myös siistinyt heidän rekisterinsä.

- Päivittäistä työtämme helpottaa, kun tiedot voi kirjata loogisella tavalla. Kilta-järjestelmä ohjaa sisältöä siistiksi, sillä jokainen henkilö on yhtenä asiakaskorttina vaikka kuuluisi molempiin organisaatioihin, Koneyrittäjiin ja Finnmetkoon.