Kriminaalihuollon tukisäätiö on valtakunnallinen asiantuntija ja palveluntuottaja, joka työskentelee rikostaustaisten ja heidän läheistensä auttamiseksi ja rikoksien ehkäisemiseksi. Säätiön Helsingin toimistolla työskentelee lähes 50 henkilöä, lisäksi heillä on työntekijät Oulussa ja Turussa. 

Kriminaalihuollon tukisäätiö teki joulukuussa 2018 sopimuksen Kehätiedon tarjoamasta IT-tukipalvelusta. Toimitusjohtaja Sanna Sunikka on ollut tyytyväinen ratkaisuun, kuten myös moni muu hänen työtovereistaan säätiön toimistolla.

- Meille on tärkeää, että organisaatiomme tarpeita on kartoitettu ja räätälöity palvelua sen mukaan. On hyvä, että palveluntuottaja tuntee ostajan toiminnan tarpeet ja osaa katsoa kanssamme tulevaisuuteen, koska oma asiantuntemuksemme ei siihen riitä, Sanna Sunikka sanoo.

- Meillä kaikilla oli yhteinen toive siitä, että siirrymme osallistavampaan työskentelytapaan. Tämä kuuluu myös uuteen strategiaamme. Microsoft Teams -ohjelmisto ja siirtyminen asteittain pilvipalveluiden käyttöön ovat edistäneet tätä tavoitetta, joten meidän kohdallamme palvelu on tukenut organisaation strategisia päämääriä, hän kertoo.

Aikaisemmin Kriminaalihuollon tukisäätiöllä työskenteli ICT-suunnittelija, jonka siirryttyä muihin tehtäviin jouduttiin miettimään uudenlaista tapaa järjestää organisaation IT-palvelut.

Kehätieto oli toiminut säätiön tausta-asiantuntijana Microsoftin tekniikoiden, tietoverkkojen ja tietoturvan osalta. Lisäksi säätiön IT-infrastruktuuri oli Kehätiedon keskitetyssä valvonnassa. Näin ollen oli luontevaa laajentaa palvelut käytön tukeen.

- Tämä uusi malli on meille varmempi -tukea saa aina, kun sitä tarvitsee, eivätkä yhden henkilön loma-ajat aiheuta siihen katkosta, Sunikka kiittelee.

Ensi alkuun Kehätieto kartoitti nykyisen tilanteen IT-infrastruktuurin osalta ja laittoi kuntoon muun muassa toimiston heikosti toimineen langattoman verkon. Melko pian säätiö otti Kehätiedon avulla käyttöön tietoturvaominaisuuksia kuten kaksivaiheisen tunnistautumisen. 

Ensimmäinen täysin ”pilveen” siirtynyt käyttäjä on toiminnanjohtaja itse, joka mielellään pilotoi palvelua, jotta voi kertoa omista kokemuksistaan henkilökunnalle.

Yhteistyön sujuvuus on korostunut niinä kertoina, kun Kehätiedon asiantuntija on toimistolla käydessään hoitanut kuntoon kaikki sillä hetkellä huomatut haasteet, niin isot kuin pienetkin. Yhtä lailla Kehätieto tukee asiakastaan tulevaisuuden ratkaisujen kehittämisessä.