Pro-tukipiste_logo

 

Pro-tukipiste ry on sote-alan asiantuntijajärjestö, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten sekä ihmiskaupan uhrien osallisuutta ja oikeuksia. Se tarjoaa matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja sekä yhteisöllistä toimintaa yksiköissään Helsingissä, Tampereella ja Turussa sekä verkkopohjaista matalan kynnyksen neuvontaa valtakunnallisesti.

Sote-alan järjestö Pro-tukipiste ry oli keväällä 2020 tilanteessa, jossa he kokivat senhetkisen palveluntarjoajansa IT-palvelut riittämättömiksi ja toimimattomiksi. Järjestössä oli pitkään mietitty, mistä löytää sopiva kumppani, jonka kanssa voisi luoda kestävää asiakassuhdetta.

Toiminnanjohtajan työajasta kului paljon aikaa peruspalveluiden varmistamiseen, sillä verkko on heidän asiakastyölleen yksi tärkeä toimintaympäristö. Myös digiosaamisen vahvistaminen oli nimetty heidän strategiassaan yhdeksi painopistealueeksi, toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen kertoo.

- Meille on perustoiminnan turvaamisen kannalta tärkeää, että IT-palvelut toimivat hyvin, ja että palveluntuottaja pystyy tarjoamaan apua nopeasti ja yhdestä paikasta, jos ongelmia syntyy. Pohdimme, miten löytää sopiva kumppani, jonka kanssa voisimme visioida tulevaisuutta ja luoda kestävää asiakassuhdetta. Tässä vaiheessa silmiini osui haastattelu, jossa meille tuttu järjestö suositteli Kehätiedon palveluita. Heidän kanssaan keskusteltuani tulin itsekin vakuuttuneeksi.

"Pystyin luottamaan heihin ja tiesin kokonaiskuvan, mutta yksityiskohtiin ei tarvinnut käyttää aikaani."

Ensimmäisen yhteydenoton jälkeen asiat Kehätiedon kanssa etenivät ripeästi. Sopimusneuvotteluista siirryttiin tarpeiden kartoitukseen ja aikataulun laadintaan. Kehätiedon puolelta pyrittiin vastaamaan asiakkaan tarpeisiin kustannustehokkaasti ja niin, että kaikki mitä tehdään, olisi asiakkaan suuntaan läpinäkyvää.

- Kaikki oli alusta asti selkeää ja saimme aina tarvittaessa vastauksia, Kauppinen vahvistaa ja lisää:

- Arvostan sitä, että Kehätieto hoiti kaikki asennukset ja kantoi niistä kokonaisvastuun. Pystyin luottamaan heihin ja tiesin kokonaiskuvan, mutta yksityiskohtiin ei tarvinnut käyttää aikaani.

Kokonaisvaltainen paketti

Pro-tukipisteellä on käytössään kokonaisvaltainen ulkoistuspalvelu, jolla on kiinteä hinta. Pakettiin kuuluu muun muassa laitehallinta, tietoturvan ajantasaisuus, vikatilanteiden ennakointi, käytön konsultointi ja tuki.

Aluksi järjestölle suunniteltiin ja pystytettiin uusi IT-ympäristö, johon palvelut siirrettiin asteittain kolmen kuukauden aikana. Koronapandemiasta johtuen lähes kaikki hoidettiin etänä, myös koneiden asennus.

Sopimukseen kuuluu, että Kehätieto tekee asiakkaan puolesta jatkuvaa ylläpito- ja kehitystyötä. Mahdollisia vikatilanteita varten tehdään ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja tietoturvan taso pidetään korkealla. Pakettiin kuuluu myös käyttäjien konsultointia ja käytön tukea ongelmatilanteissa.

Jaana Kauppinen kertoo heidän työntekijöidensä olevan erittäin tyytyväisiä nykytilanteeseen. Heille näkyvin muutos oli tiedostojen siirtyminen palvelimelta pilveen, mihin ihmiset tottuivat yllättävänkin helposti. Kauppisen mukaan hyvin toimiva tietotekniikka ja saatavilla olevat tukipalvelut motivoivat niitäkin käyttäjiä, joiden osaamistaso on perustasolla, opettelemaan lisää tietotekniikan käyttöä.

"On olemassa yksi numero, josta saa apua ja työntekijän ongelma ymmärretään heti."

- Kaikki ovat olleet tosi tyytyväisiä siihen, että on olemassa yksi sähköpostiosoite ja numero, joista saa apua; sekä helpdeskin rauhalliseen ja asiantuntevaan palveluun, jossa ei käytetä liian vaikeaa kieltä ja työntekijän ongelma ymmärretään heti, hän kiittelee.

- Arvostan erityisesti sitä, että yhteydenpito on vastavuoroista. Tuntuu hyvältä, että Kehätieto seuraa palveluitamme enkä joudu enää leikkimään IT-asiantuntijaa. Keskityn omaan työhöni ja olen luottavaisin mielin.