Järjestöjen toiminta on entistä enemmän sidoksissa tietotekniikkaan. Tähän kokonaisuuteen vaikuttavat niin ohjelmistot, työasemat, palvelimet kuin tietoverkkoratkaisutkin. Kehätiedon tukipalvelut perustuvat yli 25 vuoden kokemukseen järjestöjen tietotekniikan kehittämisestä ja käytön tukemisesta.

Kehätieto Helppi -palvelu

Kehätiedon Helppi -palvelussa Kehätiedon asiantuntijat auttavat toimiston käyttäjiä päivittäisissä ongelmissa. Helppi-asiakkaamme ovat oikeutettuja soittamaan Kehätiedon Helpdesk -numeroon, jossa asiantuntijamme auttaa välittömästi ja ottaa tarvittaessa etäyhteyden kyseisen henkilön työasemaan. Suurin osa ongelmista saadaan ratkottua etäyhteyden avulla eikä käyntiä asiakkaan tiloihin tarvita.

Päätelaitetuki

Kehätiedon asiantuntijat auttavat HelpDesk-numerossa toimiston käyttäjiä työasemiin, tabletteihin ja mobiililaitteisiin liittyvissä päivittäisissä haasteissa. 

Etähallinta ja lähituki

Nopeimmin apua saa soittamalla Kehätieto HelpDesk -numeroon, jossa asiantuntijamme auttaa etänä ongelmatilanteen ratkaisussa. Tarvittaessa tulemme paikan päälle korjaamaan tilanteen.

Dokumentointi

Tarjoamme sopimusasiakkaidemme käytöön laiterekisteriä, jossa hallinnoidaan keskitetysti IT-laitteiden tietoja.

Laite- ja lisenssimyynti

Kauttamme voi hankkia helposti niin laitteet, pilvipalvelut kuin lisenssitkin. Toimimme useiden laite- ja palveluntarjoajien kumppanina, kuten HP, Lenovo, Microsoft, Symantec, F-Secure ja Adobe.

Kehätieto Pilvikumppani -palvelu

Erilaiset pilvipalvelut ovat nykypäivää ja käyttö lisääntyy tulevaisuudessa. Kehätiedolla on Microsoftin Cloud partnerina pitkä kokemus mm. Microsoft Office 365, Microsoft Intune ja Microsoft Azure -palveluista sekä niihin liittyvistä käyttäjien todennusratkaisuista.

 

Microsoft Office 365 -palvelut

Microsoft Office 365 -palvelut tarjoavat kuukausihinnalla kattavat työkalut työskentelyyn ilman suuria alkuvaiheen investointeja. Toimisto kulkee mukanasi kaikkialle. Palvelutarjonnasta löytyvät mm. sähköpostit, ryhmätyötilat, Office-paketit ja verkkokokoukset. Lue lisää palvelusta täältä.

Microsoft Azure -palvelu

Microsoft Azure -palvelu on laaja valikoima nopeasti käyttöön otettavia infraan ja sovelluksiin liittyviä palveluita, mm. virtuaalisia palvelimia, tietokantoja ja websovelluksia. Näin säästytään laitehankinnoilta ja saat palvelut käyttöösi ilman suuria aloituskustannuksia. Lue lisää täältä

Microsoft Intune -palvelu

Microsoft Intune -palvelulla hallitaan työasemia ja mobiililaitteita keskitetysti pilvestä käsin. Intunen avulla mm. asennetaan ja päivitetään sovellukset sekä ylläpidetään laitteiden tietoturvaa, esimerkiksi varkaustapauksien varalta. Lue lisää täältä.

Ylläpito- ja tukipalvelut

Kehätieto tarjoaa asiantuntemustaan ja tukea pilvipalveluiden hallintaan. Tuemme asiakkaita pilvipalveluiden käytössä ja ratkaisemme isommatkin haasteet. 

Konsultointipalvelut

Kauttamme saa konsultointia useimpien erilaisten pilvipalveluiden käyttöönottoon, ylläpitoon ja todennusratkaisuihin liittyen.

Käyttöönottoprojektit

Asiantuntijamme ovat tehneet kymmeniä Office 365- ja muiden pilvipalveluiden käyttöönottoja. Teemme palveluiden käyttöönotot suunnittelusta toteutukseen asti, tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella.

Laite- ja lisenssimyynti

Kauttamme voi hankkia helposti niin laitteet, pilvipalvelut kuin lisenssitkin. Toimimme useiden laite- ja palveluntarjoajien kumppanina, kuten HP, Lenovo, Microsoft, Symantec, F-Secure ja Adobe.

Kehätieto Infra -palvelu

Kehätieto Infra -palvelu on järjestön IT-infrastruktuurin keskeisimpien osien ja niiden dokumentoinnin ylläpitoon keskittyvä palvelu. Palveluun sisältyy normaalin verkko- ja palvelintuen lisäksi Kehätiedon ylläpitämä asiakaspalvelinten automatisoitu ja keskitetty päivityspalvelu, sekä 24 h/vrk valvontapalvelu, jolla pyritään ennakoimaan laitevalvonnan keinoin mahdollisia tulevia vikatilanteita verkko- ja palvelinympäristössä.

IT-infran tukipalvelut ja konsultointi

Tarjoamme palvelinten ja verkkolaitteiden tukipalvelut etänä tai paikan päällä. Konsultoimme myös parhaat pitkän aikavälin ratkaisut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. 

Ennakoiva valvonta

Kehätiedon valvontapalvelulla seurataan asiakkaiden IT-infrastuktuurin, kuten palvelinten, verkkolaitteiden tai pilvipalveluiden toimintaa. Palvelun avulla pyritään ennakoimaan laitevalvonnan keinoin mahdollisia tulevia vikatilanteita verkko- ja palvelinympäristössä. 

Dokumentointi ja pitkän tähtäimen suunnittelu

Kehätieto dokumentoi asiakkaan IT-ympäristön. Käymme vuosittain dokumentoinnin läpi, jolloin voidaan tehdä IT-kehityssuunnitelmaa myös pidemmälle ajalle.

Laite- ja lisenssimyynti

Kauttamme voi hankkia helposti niin laitteet, pilvipalvelut kuin lisenssitkin. Toimimme useiden laite- ja palveluntarjoajien kumppanina, kuten HP, Lenovo, Microsoft, Symantec, F-Secure ja Adobe.

Muut tukipalvelut

Kauttamme saa myös muita järjestöäsi tukevia IT-palveluita. 

Konesalipalvelut

Kehätieto tarjoaa vikasietoista kapasiteettia konesaliympäristöstään, oli kyseessä sitten yksittäinen sovellus tai kokonainen virtuaalinen tai fyysinen palvelin. 

IT-päällikköpalvelut

IT-päällikkömme konsultoi ja auttaa järjestösti johtoa IT-ratkaisujen arvioinnissa, hankintojen suunnittelussa ja budjetoinnissa. Kilpailutamme myös mahdolliset IT-ratkaisut puolueettomasti järjestösi puolesta ja autamme tarjousten arvioinnissa.

Kartoitus- ja konsultointipalvelut

Teemme myös projektinomaisesti IT-ympäristön kartoituksia. Tulemme ulkopuolisena paikan päälle ja kartoitamme IT-ympäristön toiminnan ja konsultoimme siihen liittyvät mahdolliset kehityskohteet.

Projektiapu

Sertifioidut asiantuntijamme tarjoavat apuaan tilapäiseen projektitarpeeseesi suunnitelmasta toteutukseen, liittyivät ne sitten työasemiin, palvelimiin tai pilvipalveluihin.

Laite- ja lisenssimyynti

Kauttamme voi hankkia helposti niin laitteet, pilvipalvelut kuin lisenssitkin. Toimimme useiden laite- ja palveluntarjoajien kumppanina, kuten HP, Lenovo, Microsoft, Symantec, F-Secure ja Adobe.