Toimitamme edustavia ja helppokäyttöisiä verkkoviestintäratkaisuja, jotka tehostavat merkittävästi järjestösi viestintää ja jäsenpalveluja. Rakentamamme verkkopalvelut perustuvat avoimen lähdekoodin Drupal-julkaisujärjestelmään.

Drupal -sisällönhallintajärjestelmä

Drupal on sisällönhallintajärjestelmä (CMS), jonka avulla järjestö luo, hallinnoi ja julkaisee sisältöä verkkosivuille ilman teknistä osaamista verkkosivujen toteuttamisesta. Drupal soveltuu verkkosivuille, joihin halutaan tuottaa toiminnallisuuksia jäsenten käyttöön ja joita kehitetään sekä laajennetaan aktiivisesti.

Avoin lähdekoodi

Avoimen lähdekoodin käyttäjällä on vapaus valita ohjelmisto ja toimittaja erikseen. Malli vapauttaa teknologia- ja toimittajariippuvuuksilta ja estää monopolien synnyn. Toimittajariippumattomuus yhdessä ohjelmistojen vapaan muuntelumahdollisuuden kanssa tuo joustavuutta ja vähentää riskejä.

Ei lisenssimaksuja!

Drupalin tai muiden avoimen lähdekoodien ohjelmistojen käytöstä ei tarvitse maksaa lisenssimaksuja. Näin ollen järjestön projektiin varaama budjetti voidaan käyttää verkkopalvelun kehittämiseen lisenssimaksujen sijaan. 

Luotettava ja suosittu

Drupal on koeteltu, hyvin skaalautuva ja tietoturvallinen alusta järjestöjen erilaisille verkkopalveluille. Drupalilla on takanaan laaja kehittäjäyhteisö ja tekijöitä löytyy niin Suomesta kuin maailmaltakin. 

Helppo ottaa käyttöön

Drupalilla voidaan rakentaa haastaviakin verkkopalvelukokonaisuuksia hyvin nopeasti siihen tilaan, että sisällönsyöttö voidaan aloittaa ongelmitta. Projektit etenevät sujuvasti, koska toiminnallisuuksia ei yleensä tarvitse koodata käsin tyhjältä pöydältä. 

Integroinnit

Drupal on integroitavissa toisiin tietojärjestelmiin yksityiskohtaisien tarpeiden mukaan. Tarve tulee esille keskikokoisissa ja suurissa verkkopalveluissa, joissa järjestö haluaa hyödyntää mm. jäsentietojärjestelmiä asiointi- ja palvelukanavien kehittämisessä. 

Toiminnallisuudet

Verkkopalvelun ominaisuudet ja toiminnot tuotetaan moduulien avulla, joita yhdistelemällä saadaan rakennettua haluttuja kokonaisuuksia. Tällä hetkellä käytettävissä on yli 32 000 erilaista toiminnallista osaa, joita voidaan hyödyntää sivuston rakentamisen tai jatkokehityksen yhteydessä. 

Verkkopalvelujen määrittely ja konseptointi

Hyvin suunniteltu on verkkoprojekteissa enemmän kuin puoliksi tehty. Projektin tavoitteet tulee kirkastaa ja vaatimusmäärittelyyn kannattaa panostaa, jotta on selvää, mitä ollaan tekemässä, kenelle ja miksi.

Työpajat

Verkkopalvelun määrittely viedään läpi työpajojen avulla. Työpajat ovat intensiivisiä, n. 3 tunnin mittaisia suunnittelupalavereja, joissa asiantuntijan johdolla käydään läpi määrittelyn eri osa-alueet yhdessä tilaajan projektitiimin kanssa. 

Lähtökohdat ja tavoitteet

Verkko on mitattava media, jonka vuoksi palvelulle määritetään mitattavia tavoitteita, jotka voivat olla joko viestinnällisiä tai toiminnallisia. Sivuston käyttöönoton jälkeen tavoitteiden toteutumista seurataan osana järjestön viestinnän suunnittelua.

Sisältösuunnittelu

Sisältösuunnittelu aloitetaan tunnistamalla verkkopalvelun keskeiset kohderyhmät ja rakentamalla näille kuvitteelliset persoonat. Käyttäjille ideoidaan heitä palvelevaa sisältöä, jonka perusteella muodostetaan sivuston rakennesuunnitelma sisällöntuotannon tueksi. 

Käyttöliittymät

Käyttöliittymäsuunnittelussa tuotetaan ns. rautalankamalli, jonka avulla konkretisoidaan sivuston näkymät, eli asiat, joita verkkopalvelu pitää sisällään ja miten ne toimivat käytännössä. Malli auttaa myös hahmottamaan sisältösuunnittelun toimivuuden ja mahdolliset puutteet. 

Visuaalinen ilme

Luomme verkkopalvelulle ulkoasun, joka on visuaalisesti houkutteleva, järjestön ilmeen mukainen ja tukee sisällön esittämistä loppukäyttäjälle. Ulkoasusuunnittelussa huomioimme käyttöliittymien estettömyyden ja skaalautumisen eri päätelaitteille. 

Määrittelydokumentti

Suunnitteluprojektin tuotokset kootaan määrittelydokumenttiin, joka toimii toteutusvaiheen ohjenuorana. Mikäli verkkopalvelun toteutus tullaan kilpailuttamaan, toimii dokumentti keskeisenä osana tarjouspyyntöä. 

Verkkosivustot

Järjestöjen verkkosivut rakennamme vakaan ja skaalautuvan Drupal-sisällönhallintajärjestelmän avulla. Toteutukseen valitsemamme tekniikat ja järjestelmät ovat koeteltuja, turvallisia ja asiakkaan kannalta helppokäyttöisiä.  Varmistamme myös sen, että verkkosivujen jatkokehitys on otettu huomioon ja jatkokehitysideat ja -tarpeet ovat helposti ja kustannustehokkaasti toteutettavissa.

Järjestöviestinnän erityispiirteet

Hyvä kumppani tuntee järjestöviestinnän erityispiirteet ja osaa tuottaa näihin tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Kehätiedon laaja kokemus järjestösektorista ja mittava määrä toteutettuja projekteja varmistavat oikeanlaisen lopputuloksen.

Oikean kokoinen kumppani

Meille jokainen järjestö on tärkeä asiakas. Näin voi moni muukin väittää, mutta tiedämme, että järjestöt eivät voi aina kilpailla toimittajien huomioista mittavien budjettien avulla. 

Yksilöllinen ratkaisu

Yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltu verkkosivusto on aina yksilöllinen ratkaisu toimintojen ja ulkoasunsa puolesta. Hyvä verkkosivusto tehostaa järjestön viestintää ja tarjoaa käyttäjilleen hyödyllistä sisältöä sekä palveluja. 

Monipuolinen sisältö

Verkkosivut eivät enää ole pelkkää kuvaa ja tekstiä. Videot, audio ja infografiikka tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja sisällön esittämiseen eri päätelaitteissa. 

Avoin lähdekoodi

Valitsemalla avoimen lähdekoodin Drupal-järjestelmän voit käyttää budjettisi verkkopalvelun rakentamiseen turhien lisenssimaksujen sijaan. Drupalilla on mittava kehittäjäyhteisö, jonka avulla alusta pysyy ajantasaisena myös tulevaisuudessa. 

Toiminnallisuudet

Verkkopalvelun ominaisuudet ja toiminnot tuotetaan moduulien avulla, joita yhdistelemällä saadaan rakennettua haluttuja kokonaisuuksia. Tällä hetkellä käytettävissä on yli 32 000 erilaista toiminnallista osaa, joita voidaan hyödyntää sivuston rakentamisen tai jatkokehityksen yhteydessä. 

Integroinnit

Drupal on integroitavissa toisiin tietojärjestelmiin yksityiskohtaisien tarpeiden mukaan. Tarve tulee esille keskikokoisissa ja suurissa verkkopalveluissa, joissa järjestö haluaa hyödyntää mm. jäsentietojärjestelmiä asiointi- ja palvelukanavien kehittämisessä. 

Esteettömyys

Esteetön verkkosivusto huomioi erityiskäyttäjät ja tarjoaa sisällön myös tavanomaisesta poikkeaviin päätelaitteisiin. Kehätiedon Kuurojen Liitolle suunnittelema ja toteuttama sivusto voitti kansainvälisen esteettömyyspalkinnon, Jodie Awardsin 2015. 

Jäsensivusto ja sähköiset työtilat

Jäsenille tarkoitettu verkkopalvelu tarjoaa sisältöä ja toimintoja rajatulle käyttäjäryhmälle. Palvelun avulla on perinteisesti jaettu tietoa yksisuuntaisesti, mutta verkkopohjainen työskentely, sähköiset asiointipalvelut ja vuorovaikutteisuus ovat yleistyneet osana järjestöjen jäsensivustoja. 

Käyttäjähallinta

Extranetin käyttö edellyttää tunnistautumista esim. jäsennumeron avulla. Käyttäjätiedot saadaan usein järjestön jäsenrekisteristä tai muusta keskitetystä käyttäjätietojärjestelmästä. Tunnistautumiseen voidaan haluta myös käyttää pankkien tarjoamia rajapintoja. 

Sisällön personointi

Extranetin sisältö voidaan personoida käyttäjän jäsentiedon tai roolin perusteella. Sisällön julkaisun yhteydessä sitä on mahdollisuus kohdentaa halutuille kohderyhmille. Loppukäyttäjille tämä tarkoittaa entistä parempaa käyttökokemusta ja selkeämpää sisältörakennetta. 

Avainsanoitus

Avainsanat (tagit) mahdollistavat sisältöjen luokittelun, jonka tarkoituksena on helpottaa tiedon hakemista tietystä aiheesta. Luokittelua varten sivustolle voidaan luoda valmis sanasto tai sisällöntuottajat voivat lisätä niitä vapaasti. Avainsanotus parantaa sisällön löydettävyyttä perinteisen hakutoiminnon rinnalla.

Integroinnit

Drupal on integroitavissa toisiin tietojärjestelmiin yksityiskohtaisien tarpeiden mukaan. Tarve tulee esille keskikokoisissa ja suurissa verkkopalveluissa, joissa järjestö haluaa hyödyntää mm. jäsentietojärjestelmiä asiointi- ja palvelukanavien kehittämisessä. 

Toiminnallisuudet

Verkkopalvelun ominaisuudet ja toiminnot tuotetaan moduulien avulla, joita yhdistelemällä saadaan rakennettua haluttuja kokonaisuuksia. Tällä hetkellä käytettävissä on yli 32 000 erilaista toiminnallista osaa, joita voidaan hyödyntää sivuston rakentamisen tai jatkokehityksen yhteydessä. 

Sähköinen asiointi

Verkossa olevat asiointipalvelut tehostavat järjestön toimintaa ja helpottavat jäsenten asiointia järjestön kanssa. Jäsenet voivat esimerkiksi täyttää ja lähettää sähköisiä hakemuksia ja lomakkeita, ilmoittautua kursseille ja päivittää omia tietojaan. 

Sähköiset työtilat

Työryhmille tarkoitetut sähköiset työtilat mahdollistavat mm. dokumenttien jakamisen, yhteiskirjoittamisen ja keskustelun rajatun käyttäjäjoukon kesken. Työtilat tukevat hankkeiden ja projektien läpivientiä tarjoamalla keskitetyn sijainnin sisällölle sähköpostiviestien sijaan.  

Kotisivualusta yhdistyksille

Kotisivualusta tarjoaa monipuoliset ja helppokäyttöiset toiminnot piirien ja yhdistysten viestintään. Viestinnällisten ominaisuuksien lisäksi sivustolle voidaan julkaista mm. tapahtumia ja yhteystietoja järjestön jäsenrekisteristä. Yhtenäinen ilme varmistaa järjestön yhtenäisen ilmeen läpi järjestökentän. 

Helppokäyttöinen

Kotisivualusta on suunniteltu helppokäyttöiseksi, minkä vuoksi sivuston hallinnointi ei vaadi erityisiä tietoteknisiä taitoja. Yhdistysten käyttäjät oppivat tarvittavat toiminnot muutaman tunnin mittaisessa käyttökoulutuksessa. 

Monipuoliset toiminnot

Alusta sisältää kattavat ominaisuudet erilaisen sisällön julkaisemiseen. Tekstin lisäksi yhdistys voi julkaista sivuilleen tapahtumia, uutisia, kuvagallerioita, videoita, blogin, uutisia ja yhteystiedot. Yhdistys voi itse päättää, mitä ominaisuuksia se haluaa käyttää sivustollaan. 

Yhtenäinen ilme

Kotisivualustan sisältämät sivustot omaavat yhtenäisen ulkoasun, jota kukin yhdistys tai piiri voi personoida esim. kuvituskuvien avulla. Yhtenäinen ulkoasu varmistaa järjestön ilmeen toistumisen ja tunnistettavuuden läpi järjestökentän.

Skaalautuvuus

Kotisivualustassa ei ole sivustokohtaisia maksuja eikä sivustojen enimmäismäärää ole rajoitettu. Tyypillinen järjestöasiakkaamme tarjoaa kotisivuratkaisun 50-300:lle paikallisyhdistykselleen ja piiriorganisaatiolleen. 

Ei lisenssimaksuja!

Drupalin tai muiden avoimen lähdekoodien ohjelmistojen käytöstä ei tarvitse maksaa lisenssimaksuja. Näin ollen järjestön projektiin varaama budjetti voidaan käyttää verkkopalvelun kehittämiseen lisenssimaksujen sijaan. 

Kilta-mobiilisovellus

Kilta-mobiilisovellus on sovelluskaupoista ladattava liiton oma applikaatio, jonka avulla liiton jäsenet saavat tietoa liiton toiminnasta. Jäsen voi myös päivittää sovelluksen kautta omia yhteystietojaan sekä ilmoittautua esimerkiksi tapahtumiin. Luovu sinäkin painetusta kortista ja siirry mobiilisovelluksen käyttäjäksi!

Liiton oma applikaatio

Mobiilisovellus on liiton oma sovellusapplikaatio, joka löytyy sovelluskaupoista liiton nimellä. Itsestään selvää on, että kortti brändätään liiton näköiseksi.

Push-viestit

Mobiilisovelluksen ladanneille jäsenille voidaan lähettää push-viestejä mobiililaitteeseen. Ilmaisten push-viestien lähettäminen tapahtuu kätevästi Kilta-rekisteristä käsin.

Tapahtumiin ilmoittautuminen

Mobiilisovellus sisältää liiton tapahtumakalenterin. Luonnollisesti jäsen voi ilmoittautua tapahtumaan suoraan mobiilisovelluksesta. Tieto ilmoittautumisesta siirtyy suoraan Kilta-rekisteriin.

Omien tietojen päivitys

Mobiilisovelluksessa jäsen näkee Kilta-rekisterissä olevat omat yhteys- sekä jäsentietonsa. Jäsen voi muuttaa omia tietojaan mobiilisovelluksella ja tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti Kilta-rekisteriin.

Järjestöjen verkkoyhteisöt

Verkkoyhteisöt mahdollistavat jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen, verkostoitumisen, tiedon jakamisen ja vertaistuen. Yhteisöpalvelu soveltuu jäsenmäärältään suurille järjestöille joissa on huomattu ns. hiljaisen järjestötiedon katoavan avoimiin sosiaalisen median palveluihin.