Kehätiedon uudistunut Kilta-rekisteri on yksi markkinoiden parhaista järjestöjen toimintaa tukevista tietojärjestelmistä. Kilta-rekisterissä on laajasti ominaisuuksia, joiden avulla koko järjestön toimintaa voidaan hallinnoida yhdellä järjestelmällä. Ja tottakai, Kilta on myös responsiivinen.

Kilta jäsenrekisterinä

Kilta-rekisteri toimii erinomaisesti liiton tai järjestön jäsenrekisterinä. Tällöin rekisterin ytimen muodostavat liiton jäsenet ja jäsenten hoitoon liittyvät toiminnallisuudet kuten yhteystietojen hallinta, jäsenyyksien hallinta, luottamustoimien käsittely sekä myönnettyjen ansiomerkkinen tallennus. Usein rekisteriä laajennetaan myös tapahtumien hallinnalla tai lehtitilaustoiminnallisuuksilla. Toki näiden asioiden laskutus hoituu myös Kilta-rekisterillä.

Jäsentiedot

Jäsenyystiedoissa ylläpidetään jäsenen yhteystietoja sekä jäsenyyteen, jäsenetulehteen ja jäsenmaksuihin liittyviä tietoja. Jäsenet pääsevät muokkaamaan omia tietojansa joko mobiilikortin tai jäsensivuston kautta.

Tapahtumien hallinta

Kilta-rekisterissä on erinomaiset välineet erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien hallinnoimiseen aina ilmoittautumisesta laskutukseen saakka. Ilmoittautuminen tapahtumiin onnistuu kätevästi verkkosivuilta tai mobiilikortilla.

Lehtirekisteri

Lehtirekisterissä on ominaisuudet maksullisten sekä ilmaistilausten hallintaan. Tilattavia lehtiä voi olla useita, samoin eri hintaisia tilaustyyppejä. Myös tilausten laskutus onnistuu kätevästi.

Ansiomerkit

Rekisterissä oleville henkilöille voidaan tallentaa myönnetyt ansiomerkit. Ansiomerkkien hakemiseen liittyvät hakuprosessit voidaan myös sähköistää.

Luottamustoimet

Jäsenrekisteriin tallennetaan tietoja henkilöistä, jotka toimivat liiton, piirin tai yhdistyksen luottamustoimissa. Luottamustoimet ovat määräaikaisia, ja myös historiatiedot jäävät talteen.

Laskutus

Laskutus voidaan kokonaan hoitaa joko Kilta-rekisterillä tai sitten laskuaineisto voidaan siirtää taloushallinnon järjestelmään. Nykyaikaa ovat myös verkkolaskut, e-laskut sekä laskujen lähettäminen sähköpostitse. 

Viestintä

Poiminta-toiminnolla voi poimia halutuilla hakuehdoilla kohderyhmän. Kohderyhmälle voi lähettää rekisteristä tekstiviestejä, sähköposteja tai vaikkapa uutiskirjeitä. Kilta-rekisteri on myös integroitu Postin iPost-palveluun paperikirjeiden lähettämistä varten.

Raportit ja tilastot

Rekisterissä olevilla valmiilla raporteilla ja tilastoilla rekisterin käyttäjät saavat luotettavaa tietoa rekisterin sisällöstä.

Jäsenyhdistyskäyttö

Kilta-rekisteri tarjoaa helpon käyttöliittymän paikallisyhdistyksille. Liittymästä yhdistyskäyttäjä näkee kätevästi oman yhdistyksensä jäsenet sekä sovitut raportit.

Mobiilisovellus

Jäsenille voidaan ottaa käytöön Kilta-mobiilisovellus. Mobiilisovellus muokataan liiton brändin mukaiseksi ja se löytyy sovelluskaupoista liiton omalla nimellä. 

Kilta varainhankinnassa

Kilta-rekisterin varainhankintaosiossa toiminta perustuu varainhankintakampanjoiden hallintaan sekä lahjoitusten hallintaan. Kilta-rekisteri mahdollistaa erilaiset tukijaroolit ja tukimuodot aina kuukausilahjoituksista testamentteihin asti.

Varainhankinnan ominaisuudet

Kilta-rekisterissä voi luoda varainhankintakampanjoita. Jokainen kampanjaan mukaan poimittu saa oman henkilökohtaisen viitteen, joka voidaan painaa keräyskirjeeseen. Kilta-rekisteri sisältää myös ominaisuudet testamenttilahjoituksiin ja kummitoimintaan liittyen.

Kampanjoiden hallinta

Kilta-rekisteristä näkee helposti varainhankintakampanjoiden yhdeenvedot: kuinka paljon lahjoituksia on tullut, kuinka moni on lahjoittanut ja mikä on ollut keskimääräisen lahjoituksen suuruus.

Lahjoitusten hallinta

Kilta-rekisterin avulla pysyt jatkuvasti ajan tasalla siitä, kuka on lahjoituksen antanut sekä mihin kampanjaan lahjoitus kuuluu. Kuukausilahjoittajien veloitus tapahtuu kätevästi suoramaksulla.

Tapahtumien hallinta

Kilta-rekisterissä on erinomaiset välineet erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien hallinnoimiseen aina ilmoittautumisesta laskutukseen saakka. Ilmoittautuminen tapahtumiin onnistuu kätevästi verkkosivuilta tai mobiilikortilla.

Viestintä

Poiminta-toiminnolla voi poimia halutuilla hakuehdoilla kohderyhmän. Kohderyhmälle voi lähettää rekisteristä tekstiviestejä, sähköposteja tai vaikkapa uutiskirjeitä. Kilta-rekisteri on myös integroitu Postin iPost-palveluun paperikirjeiden lähettämistä varten.

Raportit ja tilastot

Rekisterissä olevilla valmiilla raporteilla ja tilastoilla rekisterin käyttäjät saavat luotettavaa tietoa rekisterin sisällöstä.

Lehtirekisteri

Lehtirekisterissä on ominaisuudet maksullisten sekä ilmaistilausten hallintaan. Tilattavia lehtiä voi olla useita, samoin eri hintaisia tilaustyyppejä. Myös tilausten laskutus onnistuu kätevästi.

Kilta toiminnanohjauksessa

Monella järjestöllä on toimintaa, jota ei voida hoitaa perinteisellä jäsenrekisteriratkaisulla. Kilta-rekisteri mukautuu erilaisiin tarpeisiin: esimerkiksi erilaisten hakemusprosessien hallinnointiin, alkuperämerkkien hallinnointiin - yleensäkin kaikkeen mikä liittyy tavalla tai toisella järjestön toimintaan.

CRM-ominaisuudet

Rekisteriin voidaan ottaa nippu asiakkuudenhallintaan liittyviä ominaisuuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi aktiviteettien tallennus asiakkaille, kampanjoiden hallinta sekä erilaisia markkinointiautomaatio-toiminnallisuuksia.

Prosessien automatisointi

Säännöllisesti toistuvat toimenpiteet voidaan automatisoida Kilta-rekisterin avulla. Useimmiten automatisoinnit liittyvät hakemusten tai lomakkeiden sähköiseen käsittelyyn sekä asiakkaan kanssa käytävään kirjeenvaihtoon.

Tapahtumien hallinta

Kilta-rekisterissä on erinomaiset välineet erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien hallinnoimiseen aina ilmoittautumisesta laskutukseen saakka. Ilmoittautuminen tapahtumiin onnistuu kätevästi verkkosivuilta tai mobiilikortilla.

Jäsentiedot

Jäsenyystiedoissa ylläpidetään jäsenen yhteystietoja sekä jäsenyyteen, jäsenetulehteen ja jäsenmaksuihin liittyviä tietoja. Jäsenet pääsevät muokkaamaan omia tietojansa joko mobiilikortin tai jäsensivuston kautta.

Laskutus

Laskutus voidaan kokonaan hoitaa joko Kilta-rekisterillä tai sitten laskuaineisto voidaan siirtää taloushallinnon järjestelmään. Nykyaikaa ovat myös verkkolaskut, e-laskut sekä laskujen lähettäminen sähköpostitse. 

Raportit ja tilastot

Rekisterissä olevilla valmiilla raporteilla ja tilastoilla rekisterin käyttäjät saavat luotettavaa tietoa rekisterin sisällöstä.

Kilta ammattiliittojen jäsenrekisterinä

Kilta-rekisteri on oiva työkalu ammattiliittojen jäsenten hallintaan. Ammattiliittojen Kilta sisältää erilaiset jäsenmaksuperinnän vaihtoehdot, varojen jaon ja tietysti myös yhteydet viranomaisiin sekä integraation työttömyyskassaan.

Jäsentiedot

Jäsenyystiedoissa ylläpidetään jäsenen yhteystietoja sekä jäsenyyteen, jäsenetulehteen ja jäsenmaksuihin liittyviä tietoja. Jäsenet pääsevät muokkaamaan omia tietojansa joko mobiilikortin tai jäsensivuston kautta.

Jäsenmaksuperintä

Kilta-rekisteri kattaa eri vaihtoehtoja jäsenmaksujen perintään. Maksajana voi olla työnantaja tai jäsen itse, ja jäsenmaksut voivat olla kiinteitä tai prosentuaalisia. Jäsenmaksut voidaan lähettää e-laskuina, sähköpostitse tai paperikirjeenä. Maksusuoritukset luetaan pankista webservice-yhteydellä ja selvitysluetteloiden käsittely on pitkälti automatisoitu.

Työttömyyskassan integrointi

Kilta-rekisteri integroidaan liitossa käytössä olevan työttömyyskassajärjestelmän kanssa. Integrointi on usein kaksisuuntainen, jolloin mahdolliset kassaan ilmoitetut muutokset päivittyvät automaattisesti myös jäsenrekisteriin.

Jäsenyhdistyskäyttö

Kilta-rekisteri tarjoaa helpon käyttöliittymän paikallisyhdistyksille. Liittymästä yhdistyskäyttäjä näkee kätevästi oman yhdistyksensä jäsenet sekä sovitut raportit.

Yhteydet viranomaisiin

Kilta-rekisterissä on yhdeydet verottajaan, tyvi-aineistojen toimittajiin, Postin osoitepäivitys- ja iPost-palveluun sekä pankkeihin.

Tapahtumien hallinta

Kilta-rekisterissä on erinomaiset välineet erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien hallinnoimiseen aina ilmoittautumisesta laskutukseen saakka. Ilmoittautuminen tapahtumiin onnistuu kätevästi verkkosivuilta tai mobiilikortilla.

Lehtirekisteri

Lehtirekisterissä on ominaisuudet maksullisten sekä ilmaistilausten hallintaan. Tilattavia lehtiä voi olla useita, samoin eri hintaisia tilaustyyppejä. Myös tilausten laskutus onnistuu kätevästi.

Luottamustoimet

Jäsenrekisteriin tallennetaan tietoja henkilöistä, jotka toimivat liiton, piirin tai yhdistyksen luottamustoimissa. Luottamustoimet ovat määräaikaisia, ja myös historiatiedot jäävät talteen.

Mobiilisovellus

Jäsenille voidaan ottaa käytöön Kilta-mobiilisovellus. Mobiilisovellus muokataan liiton brändin mukaiseksi ja se löytyy sovelluskaupoista liiton omalla nimellä. 

Kilta-mobiilisovellus

Kilta-mobiilisovellus on sovelluskaupoista ladattava liiton oma applikaatio, jonka avulla liiton jäsenet saavat tietoa liiton toiminnasta. Jäsen voi myös päivittää sovelluksen kautta omia yhteystietojaan sekä ilmoittautua esimerkiksi tapahtumiin. Luovu sinäkin painetusta kortista ja siirry mobiilisovelluksen käyttäjäksi!

Liiton oma applikaatio

Mobiilisovellus on liiton oma sovellusapplikaatio, joka löytyy sovelluskaupoista liiton nimellä. Itsestään selvää on, että kortti brändätään liiton näköiseksi.

Push-viestit

Mobiilisovelluksen ladanneille jäsenille voidaan lähettää push-viestejä mobiililaitteeseen. Ilmaisten push-viestien lähettäminen tapahtuu kätevästi Kilta-rekisteristä käsin.

Tapahtumiin ilmoittautuminen

Mobiilisovellus sisältää liiton tapahtumakalenterin. Luonnollisesti jäsen voi ilmoittautua tapahtumaan suoraan mobiilisovelluksesta. Tieto ilmoittautumisesta siirtyy suoraan Kilta-rekisteriin.

Omien tietojen päivitys

Mobiilisovelluksessa jäsen näkee Kilta-rekisterissä olevat omat yhteys- sekä jäsentietonsa. Jäsen voi muuttaa omia tietojaan mobiilisovelluksella ja tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti Kilta-rekisteriin.