Kehätieto tarjoaa kattavan valikoiman ammattiliitoille suunnattuja ratkaisuja. Jäsenten hallinnointi sujuu mallikkaasti nykyaikaisella Kilta-jäsenrekisterillä. Lisäksi valikoimastamme löytyvät muun muassa vaaliohjelmisto, mobiilikortti sekä single-sign-on kertakirjautumisjärjestelmä.

Kilta ammattiliittojen jäsenrekisterinä

Kilta-rekisteri on oiva työkalu ammattiliittojen jäsenten hallintaan. Ammattiliittojen Kilta sisältää erilaiset jäsenmaksuperinnän vaihtoehdot, varojen jaon ja tietysti myös yhteydet viranomaisiin sekä integraation työttömyyskassaan.

Jäsentiedot

Jäsenyystiedoissa ylläpidetään jäsenen yhteystietoja sekä jäsenyyteen, jäsenetulehteen ja jäsenmaksuihin liittyviä tietoja. Jäsenet pääsevät muokkaamaan omia tietojansa joko mobiilikortin tai jäsensivuston kautta.

Jäsenmaksuperintä

Kilta-rekisteri kattaa eri vaihtoehtoja jäsenmaksujen perintään. Maksajana voi olla työnantaja tai jäsen itse, ja jäsenmaksut voivat olla kiinteitä tai prosentuaalisia. Jäsenmaksut voidaan lähettää e-laskuina, sähköpostitse tai paperikirjeenä. Maksusuoritukset luetaan pankista webservice-yhteydellä ja selvitysluetteloiden käsittely on pitkälti automatisoitu.

Työttömyyskassan integrointi

Kilta-rekisteri integroidaan liitossa käytössä olevan työttömyyskassajärjestelmän kanssa. Integrointi on usein kaksisuuntainen, jolloin mahdolliset kassaan ilmoitetut muutokset päivittyvät automaattisesti myös jäsenrekisteriin.

Jäsenyhdistyskäyttö

Kilta-rekisteri tarjoaa helpon käyttöliittymän paikallisyhdistyksille. Liittymästä yhdistyskäyttäjä näkee kätevästi oman yhdistyksensä jäsenet sekä sovitut raportit.

Yhteydet viranomaisiin

Kilta-rekisterissä on yhdeydet verottajaan, tyvi-aineistojen toimittajiin, Postin osoitepäivitys- ja iPost-palveluun sekä pankkeihin.

Tapahtumien hallinta

Kilta-rekisterissä on erinomaiset välineet erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien hallinnoimiseen aina ilmoittautumisesta laskutukseen saakka. Ilmoittautuminen tapahtumiin onnistuu kätevästi verkkosivuilta tai mobiilikortilla.

Lehtirekisteri

Lehtirekisterissä on ominaisuudet maksullisten sekä ilmaistilausten hallintaan. Tilattavia lehtiä voi olla useita, samoin eri hintaisia tilaustyyppejä. Myös tilausten laskutus onnistuu kätevästi.

Luottamustoimet

Jäsenrekisteriin tallennetaan tietoja henkilöistä, jotka toimivat liiton, piirin tai yhdistyksen luottamustoimissa. Luottamustoimet ovat määräaikaisia, ja myös historiatiedot jäävät talteen.

Mobiilisovellus

Jäsenille voidaan ottaa käytöön Kilta-mobiilisovellus. Mobiilisovellus muokataan liiton brändin mukaiseksi ja se löytyy sovelluskaupoista liiton omalla nimellä. 

Vaaliohjelmisto

Liitoissa järjestetään suuri määrä erilaisia vaaleja: liittokokousvaali, edustajistovaali, luottamusmiesvaali, hallituksen vaali, työsuojelu-valtuutetun vaali jne. Perinteisesti vaalit on järjestetty posti- ja lipukevaalina. Äänestysaktiivisuus on ollut perinteisissä vaaleissa alhainen. Kehätiedon vaaliohjelmistolla voit järjestää vaalit sähköisesti, samalla äänestysaktiivisuus paranee!

Ehdokasesittely

Ehdokasesittely sisältää lyhen kuvauksen ehdokkaasta. Lisäksi voidaan tallentaa ehdokkaan kuva ja lisätietolinkki.

Vaaleissa oikeutetut äänestäjät

Äänioikeutetut voidaan poimia suoraan Kilta-rekisteristä tai tuoda ulkopuolisesta järjestelmästä esimerkiksi CSV-tiedostolla. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni yhtä vaalia kohti. Ääni voidaan antaa rekisterissä olevalle ehdokkaalle tai äänestäjä voi myös äänestää tyhjää.

Rajaton käyttöoikeus

Vaaliohjelmistossa ei ole rajoituksia käytön suhteen, joten vaaleja, ehdokkaita, äänestäjiä ja äänestystapahtumia voi olla rajaton määrä. Vaaleja voi olla useita rinnakkain ja niiden ajankohdat voi valita vapaasti.

Single sign-on -kertakirjautumisjärjestelmä

Kertakirjautumisjärjestelmällä mahdollistetaan se, että yhdellä kirjautumisella voidaan käytää montaa eri järjestelmää. Näin käyttäjän ei tarvitse luoda jokaiseen järjestelmään omaa käyttäjätunnusta ja salasanaa. Kehätiedon kertakirjautumisjärjestelmä on turvallinen ja kustannustehokas ratkaisu, joka on suunnattu liittojen käyttöön.

Avointa lähdekoodia

Monien kertakirjautumisjärjestelmien kustannukset perustuvat käyttäjien lukumäärään. Liitolla voi kuitenkin olla jopa kymmeniä tuhansia käyttäjiä, jolloin kustannukset nousevat koviksi. Meidän järjestelmämme perustuu avoimeen lähdekoodiin, jolloin käyttäjäkohtasia lisenssimaksuja ei ole.

Kirjautumisratkaisut

Ohjelmiston käyttäjätietokantaan replikoidaan jäsenrekisterin ja usein myös liiton työntekijöiden tiedot tarvittavin osin. Usein käyttäjätunnuksena käytetään esimerkiksi jäsennumeroa, mutta kertakirjautumisjärjestelmään voidaan tarvittaessa liittää muita kirjautumisratkaisuja kuten Facebook, Microsoftin Live- tai Google-tunnus.

Kilta-mobiilisovellus

Kilta-mobiilisovellus on sovelluskaupoista ladattava liiton oma applikaatio, jonka avulla liiton jäsenet saavat tietoa liiton toiminnasta. Jäsen voi myös päivittää sovelluksen kautta omia yhteystietojaan sekä ilmoittautua esimerkiksi tapahtumiin. Luovu sinäkin painetusta kortista ja siirry mobiilisovelluksen käyttäjäksi!

Liiton oma applikaatio

Mobiilisovellus on liiton oma sovellusapplikaatio, joka löytyy sovelluskaupoista liiton nimellä. Itsestään selvää on, että kortti brändätään liiton näköiseksi.

Push-viestit

Mobiilisovelluksen ladanneille jäsenille voidaan lähettää push-viestejä mobiililaitteeseen. Ilmaisten push-viestien lähettäminen tapahtuu kätevästi Kilta-rekisteristä käsin.

Tapahtumiin ilmoittautuminen

Mobiilisovellus sisältää liiton tapahtumakalenterin. Luonnollisesti jäsen voi ilmoittautua tapahtumaan suoraan mobiilisovelluksesta. Tieto ilmoittautumisesta siirtyy suoraan Kilta-rekisteriin.

Omien tietojen päivitys

Mobiilisovelluksessa jäsen näkee Kilta-rekisterissä olevat omat yhteys- sekä jäsentietonsa. Jäsen voi muuttaa omia tietojaan mobiilisovelluksella ja tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti Kilta-rekisteriin.

Järjestöjen verkkoyhteisöt

Verkkoyhteisöt mahdollistavat jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen, verkostoitumisen, tiedon jakamisen ja vertaistuen. Yhteisöpalvelu soveltuu jäsenmäärältään suurille järjestöille joissa on huomattu ns. hiljaisen järjestötiedon katoavan avoimiin sosiaalisen median palveluihin.