Suomen Psykologiliiton Kilta 

 

  • Jäsenrekisteri 

  • Työnantajaperintä 

  • E-laskutus 

  • Palvelupyyntöjärjestelmä 

  • Tapahtumienhallinta 

  • Verkkoasiointi 

  • Jäsenmaksulaskuri 

  • Online-maksaminen 

Kun Suomen Psykologiliiton tuli aika uudistaa jäsenrekisterinsä, oli keskeisenä valintaperusteena se, että järjestelmä tukee hyvin ammattiliiton toimintoja. 

Psykologien ammattijärjestöllä on esimerkiksi useita erilaisia perusteita jäsenlaskutukseen. Jäsenistä osa maksaa prosenttiperusteisen jäsenmaksun työnantajaperinnässä, mutta muitakin tapoja löytyy. 

- Meidän jäsenmaksuissa on paljon variaatiota, koska jäsenistö on moninaista. Osalla on prosenttiperusteinen maksu suoraan palkasta, yrittäjille on kiinteä maksu kolmessa eri luokassa ja käytössä on myös jäsenmaksukatto. Jotkut jäsenet ovat sekä työsuhteisia että yrittäjiä, järjestökoordinaattori Katja Vähäkangas selvittää. 

- Siksi järjestelmän valinnassa oli keskeistä, että siitä löytyy ymmärrystä ammattiliiton erilaisia maksuperusteita kohtaan. Tällaisia järjestelmiä on markkinoilla hyvin vähän, ja niistä Kehätiedon Kilta täytti muutkin vaatimuksemme, hän jatkaa. 

Tarkkaa dataa ja kohdennettuja viestejä 

Uusi Kilta-jäsenrekisteri tuo liiton digitaaliset palvelut monin tavoin tähän päivään. 

Aiemmin emme ole pystyneet helposti tekemään esimerkiksi kohdennettua jäsenviestintää, mikä on modernissa järjestelmässä jo melko peruskauraa: valmistuneille onnisteluviestejä, sertifikaatin vanhenemisesta muistutuksia ja muuta automaatiotoimintoja. 

Psykologiliiton jäsenrekisteriin tallennetaan jäsenistä myös ammattia koskevaa dataa kuten ammatilliset sertifikaatit, asiantuntemuksen kohteet ja sovellusalan jolla jäsen työskentelee. 

- Alan ainoana ammattiliittona meiltä kysytään usein asiantuntijaa vastaamaan johonkin spesifiin kysymykseen esimerkiksi median haastatteluun. Tätä varten voimme jäsenrekisteristä tarkistaa, ketkä jäsenet ovat käytettävissä ja missä asiakysymyksissä, Vähäkangas kertoo. 

Laajennettavuus pidentää käyttöikää 

Kiltan eduksi laskettiin myös järjestelmän laajennettavuus. 

- Saimme valita meille sopivat moduulit, eikä tarvinnut ostaa sellaisia osia mitä emme tarvitse.  

Psykologiliiton valitsemia Kilta-tuotemoduuleita ovat muun muassa Verkkoasiointi, Tapahtumienhallinta ja Palvelupyyntöjärjestelmä. Lisäosat laajentavat jäsenrekisterin koko liittoa ja sen jäseniä hyödyntäväksi toiminnanohjausjärjestelmäksi. 

Koska kyseessä on pitkäaikainen hankinta, koimme että Kiltan tuotemoduulit tarjoavat mahdollisuuden laajentaa järjestelmää tarpeidemme mukaan. Näin se kestää paremmin aikaa, Vähäkangas perustelee. 

Joidenkin markkinoilla olevien järjestelmien käyttöönotto olisi vaatinut enemmän IT-osaamista kuin Psykologiliitolla on, Vähäkangas kertoo. 

- Meiltä ei löydy IT-asiantuntemusta rakentaa järjestelmää itse. Tällaisiakin ratkaisuja olisi ollut saatavilla, mutta meidän tapauksessamme emme voi itse tehdä kehitystyötä. 

Laajat digitaaliset jäsenpalvelut 

Psykologiliitto haluaa profiloitua jäsenistölleen erityisesti henkilökohtaisen jäsenpalvelun kautta. Tähän tarkoitukseen vastaa erityisen hyvin Kilta Palvelupyyntöjärjestelmä, joka ohjaa yhteydenotot monikanavaisesti oikeille vastaanottajille sekä arkistoi keskustelut. 

-  Tarjoamme laajat neuvontapalvelut jäsenille esimerkiksi ammatillisissa asioissa, työsuhde- ja lakikysymyksissä sekä yrittäjien- ja opiskelijoiden kysymyksissä. 

Suomen Psykologiliitossa arvostettiin edellisen jäsenrekisterin hyvin toimivaa tukea sekä järjestelmän kotimaisuutta, joten näin toivottiin jatkossakin olevan. Kilta-käyttäjätuki on hyvin saatavilla ja kaikki palvelimet sijaitsevat suomalaisissa konehuoneissa. 

- Meille on tärkeää, että Kehätieto puhuu kanssamme samaa kieltä ja ymmärtää, minkälaisia palveluja me annamme jäsenillemme, Katja Vähäkangas kiteyttää. 


Suomen Psykologiliitto on psykologien ammattijärjestö, joka edistää jäsentensä palkka- ja ammatillisia etuja sekä työllisyyttä. Liitto pyrkii myös vaikuttamaan psykologeja ja mielenterveyttä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön. Liiitolla on 7600 jäsentä joista vajaat 6000 työikäisiä, ja 12 työntekijää. Yli 85 % Suomen psykologeista kuuluu Psykologiliittoon.