SYDÄNLIITON KILTA

  • jäsenrekisteri
  • lahjoittajarekisteri
  • koulutusrekisteri
  • yhdistyskäyttö
  • mobiilijäsenkortti
  • tapahtumanhallinta
  • tapahtumien integraatio verkkosivuille
  • integraatio taloushallintajärjestelmään

Kilta on Sydänliiton toiminnan pääjärjestelmä ja digitaalinen selkäranka. Järjestö haluaa tarjota 215 yhdistyksilleen ja 16 piirilleen mahdollisuuden hoitaa omat jäsenasiansa itse.

Suomen Sydänliiton organisaatiossa on perehdytty Kilta-järjestelmän käyttöön jo useiden vuosien ajan. Aluksi jopa hieman penseästi suhtautuneet yhdistyskäyttäjät on saatu voitettua puolelle.

Tämä on pitkälti järjestökoordinaattori Tiina Vuorisen ansiota. Hän tuntee Sydänliiton ikääntyvän jäsenkentän ja osaa lähestyä heitä kuuntelevalla korvalla. Hän on myös vuodesta 2012 alkaen ollut päävastuussa järjestön Kilta-järjestelmästä.

Digitaalisuudesta vetovoimaa

Keski-iältään päälle seitsemänkymppinen, lähes 70 000 hengen jäsenistö on hyötynyt Kilta-koulutuksista välillisesti myös niin, että he ovat saaneet opetella nykypäivänä tärkeitä atk-taitoja.

- Aluksi vuoden 2013 koulutuskierroksilla harjoiteltiin tietokoneen käytön perusteita. Seuraavalla kierroksella tietokone oli jo tullut useimmille tutuksi, Tiina kertoo.

Nyt kolmannen tai neljännen koulutuskierroksen jälkeen paikallisyhdistyksissä ymmärretään, että jäsen- ja tapahtumahallintaa on helpoin hoitaa Kiltan kautta, mutta epäilyäkin on vielä.

Onneksi Tiinalla on ollut esittää vastaperusteluna puhdasta dataa:

- Jos yhdistys ylläpitää Kiltaa ja nettisivujaan, niillä käy tuplamäärä vierailijoita. Lähes 90 prosenttia jäsenistä liittyy verkkolomakkeen kautta – eli ainakin liittyvät jäsenet käyttävät nettiä.

Sydänliitto toivoo saavansa uusia jäseniä, sillä vaikka jäsenmäärä kasvaa joka vuosi 6000:lla, aiheuttaa ikärakenteesta johtuva luontainen poistuma jäsenmäärän pienenemistä.

Tulevaisuuteen voi nähdä

Sydänliitto on hyödyntänyt Kiltaa ja raportointityökalu Power BI:ta hahmottamaan, miten nykyinen väestörakenne peilautuu jäsenmäärään nyt ja tulevaisuudessa. Näin voidaan arvioida, mihin järjestön olisi tarvetta jatkossa panostaa.

Tiina Vuorinen uskoo perinteisen järjestötoiminnan vetovoimaan myös tulevaisuudessa.

- Kun ihminen sairastuu, vertaistuki toimii parhaiten kasvotusten, sitä ei voi mikään nettisovellus korvata, hän sanoo.

- On paikkakuntia, joilla jäsenmäärä on saatu jopa 10 prosentin vuotuiseen kasvuun. Yhdessä tekeminen arvokkaaksi kokemansa asian puolesta vetää puoleensa.

Sydänliitto on ottanut käyttöön Kilta-mobiilisovelluksen. Myös sen opettelun voi kääntää ikäihmisten hyödyksi, koska älypuhelimet ovat yleistyneet.

Tiina Vuorisen mielestä Kilta sovelluksineen on riittävän helppokäyttöinen, että sen voi ottaa kaikilla organisaation tasoilla avuksi.

- Nyt ajankohtainen on mobiilijäsenkortti, ja miten saada se mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, hän toteaa.