Kilta-jäsenrekisteri

  • Jäsentiedon hallinta
  • Toiminnanohjaus
  • Laskutus
  • Raportointi
  • Tilastot
  • Lisäosat
  • Laajat rajapinnat
  • Tietoturva
  • Jne.

 

Kilta-jäsenrekisterin uudistettu versio tarjoaa järjestöille entistä enemmän hyötyä ja tehokkuutta.

Kehätieto on kehittänyt jäsentietojärjestelmiä suomalaisille järjestöille yli 20 vuoden ajan. Kilta-jäsenrekisteri sekä siihen kuuluvat ja liitettävät lisäosat luovat järjestön toiminnan digitaalisen ytimen, toiminnanohjausjärjestelmän.

Tällä vuosikymmenellä tarjoamme jäsenrekisterin mukana uudenlaisia ratkaisuja, jotka parantavat järjestön tehokkuutta ja auttavat sitouttamaan jäseniä sen toimintaan. Vanha tuttu Kilta on ollut laajan tuotekehityksen kohteena, ja ensimmäiset uuden sukupolven Kilta-jäsenrekisterit otettiin käyttöön loppuvuodesta 2019.

Uusi Kilta istuu monenlaisten järjestöjen käyttöön. Myös nykyiset asiakkaamme saavat entistä enemmän hyötyä ja tehokkuutta päivittämällä olemassa olevan Kilta-jäsentietojärjestelmänsä uuteen versioon. Kuitenkaan olemassa olevien vanhojen Kilta-järjestelmien tuki ei ole päättymässä niin kauan, kun tarvetta on.

Käyttöönottovalmis tuote

Tähän asti Kilta-jäsenrekisteri ja toiminnanohjausjärjestelmä on toimitettu kullekin asiakkaalle räätälöitynä ratkaisuna. Uudistunut Kilta on valmis tuote, jonka vakio-ominaisuudet eivät vaadi räätälöintiä.

Tiedämme pitkällä kokemuksellamme, ettei yksikään järjestö ei toimi täysin samalla tavalla, joten yksi ainoa tuoteratkaisu ei sovi kaikille. Siksi Kilta voidaan ottaa käyttöön lähes sellaisenaan tai mukauttaa vain tietyiltä osin järjestön käyttöön. Edelleen Kilta voidaan myös räätälöidä täysin järjestön käyttöön, jos yksilöllinen ratkaisu on tarpeen.

Parhaiten uusi Kilta palvelee henkilöjärjestöjä, joilla on tyypillisesti kaksi- tai kolmiportainen organisaatiorakenne ja joiden rekisterissä on jäsenyyteen perustuvia yhdistyksiä sekä niihin kuuluvia henkilöitä.

Enemmän ja edistyneempiä toiminnallisuuksia

Raportointi on ollut iso kehityskohde uudistuneessa Kiltassa.

Jäsendata on aina ollut Kiltassa keskiössä, ja uudet tuotepäivitykset tuovat järjestöjen käyttöön hyödyllisiä ja jäsenten palvelua helpottavia ominaisuuksia kuten diagnoosien hallinta tai perheenjäsenten liittäminen henkilön tietoihin.

Uusi Kilta-versio mahdollistaa entistä laajemmat ja valmiimmat rajapinnat tiedonsiirtoon eri järjestelmien välillä. Vaikka kunkin järjestön data on usein hieman erilaista, on tiedonsiirto kuitenkin helpompaa ja kustannustehokkaampaa kuin aikaisemmin.

Tietoturvan tasoon on myös tullut parannuksia. Uudessa Kilta-jäsenrekisterissä on mukana tuki kaksivaiheiselle kirjautumiselle, jotta käyttäjän oikeellisuus ja tunnusten voimassaolo voidaan varmistaa. 

Uutena vakio-ominaisuutena Kilta-rekisterissä on myös audit trail eli kirjausketju. Järjestelmä kirjaa, kuka jäsentietoja käsittelee tai tarkastelee.

Lue lisää Kilta-ratkaisuistamme >>